แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 (HoRNetS 2019) Research for health : สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 (HoRNetS 2019) Research for health : สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2019 อ่าน(506) โดย vichet chaichofar