ข่าวสารทั้งหมด

24/7/19). ประกาศผลการตัดสินรางวัล HoRNetS ครั้งที่ 12439 9/7/19). หนังสือ แจ้งผลการนำเสนอผลงานวิจัย และตารางเวลา Poster presentation,ตารางเวลา Oral presentation524 5/7/19). Up date (วันที่ 09 กรกฎาคม 2562) กำหนดการการประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายวิจัย414 4/7/19). แจ้งกติกาการนำเสนอผลงานและประกาศรายชื่อผลงาน ชุดที่ 1424 3/7/19). ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562412 21/6/19). แนวทางการส่งผลงานวิชาการการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลครั้งที่ 12554 30/5/19). หนังสือเชิญงานวิจัย เรื่องขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในส่วนของ รพช.614 15/5/19). หนังสือเชิญงานวิจัย เรื่องขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในส่วนของ สสจ-รพศ-รพท459 18/4/19). แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 (HoRNetS 2019) Research for health : สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี573 11/4/19). กำหนดการการประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12629 9/4/19). ลงทะเบียนออนไลน์ การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12866